Historia i zasada działania neonów

Neony są doskonale znane na całym świecie. Służą bowiem do wykonywania różnobarwnych obrazów i reklam neonowych. Neon w przeciwieństwie do zwykłej żarówki to nic innego jak cienka rurka służąca oświetleniu. Da się z dużą łatwością tak formować aby nadać jej różne kształty czy postać liter. Światło w neonach powstaje za pomocą zwykłych wyładowań elektrycznych w zawartych w nich gazach. Bowiem kiedy do elektrody neonówki przyłoży się napięcie jony znajdujące się w gazie zaczynają się przemieszczać w powstałym polu magnetycznym.

Swobodna droga średnia przemieszczanych jonów, gdy jest odpowiednio długa, sprawia że, mogą one uzyskać energie umożliwiająca polaryzację i przemieszczenie kolejnych atomów. W ten sposób powstaję ogromna ilość jonów, która powoduję efekt świecenia.

Lampa neonowa ma określone napięcie zapłonu, przy, którym lampa zaczyna świecić. Od ciśnienia i składu gazu w bańce lampy zależy droga swobodna. Natężenie pola elektrycznego w lampie zależy od kształtu, powierzchni i odległości elektrod. Ze względu na zróżnicowanie tych czynników, różne są wartości napięcia zapłonu od 60 V do kilku kilowoltów. Po przekroczeniu takiego napięcia następuje świecenie jonów gazu wokół elektrody o potencjale ujemnym, czyli katodzie, natomiast gaz wokół anody zostaje ciemny. Jeżeli do neonówki przyłożymy napięcie przemiennego, sprawia że katoda z anodą w sposób cykliczny zmieniają się właściwościami, co powoduje na naprzemienne rozświetlanie gazu wokół obu elektrod. Kolor światła w neonówce zależy od mieszaniny gazów ( m.in. pomarańczowy, różowy, niebieski ).

Gdy nastąpi zapłon gaz w neonówce, natężenie prądu elektrycznego w niej wzrasta, jego wartość nie przekracza jednak kilku miliamperów. Włączony w neonówce szeregowo rezystor stabilizuje napięcie na elektrodach lampy, poniżej poziomu napięcia zapłonu. Gdy jest obniżone napięcie prąd płynie tylko do momentu napięcia granicznego, nazywanego napięciem gaśnięcia. W charakterystyce działania neonów, ważny jest zarówno skład gazu w nim się znajdujący jak również rodzaj i wartość natężeniu napięcia. Umożliwia to zmianę zróżnicowane jej działanie. Można uzyskać odpowiedni kolor neonówki i sposób jej świecenia.